*पालिकेचे लाचखाेर अधिकारी यांच्यावर आयुक्तांनी लवकर कारवाई करावी :- महापौर माई ढोरे*